logo-skiftec-white
Knusse Cel of IJzige Grond? Het gevangenisvraagstuk in België

Bent u op de hoogte van de ernstige overbevolking en slechte leefomstandigheden in Belgische gevangenissen? Het is een urgent probleem dat zowel gedetineerden als personeel treft, met veiligheidsrisico's en schending van mensenrechten. De oorzaken van deze problemen zijn onder andere overbevolking, kortere straffen, toename van arrestaties in verband met de oorlog tegen drugs, en de plaatsing van internees in gevangenissen. In deze blogpost zullen we de impact van overbevolking onderzoeken, de inefficiëntie van huidige maatregelen bespreken, en een duurzame oplossing voorstellen om deze urgente problemen aan te pakken.

De escalerende gevolgen van overbevolking in Belgische gevangenissen
Overbevolking in Belgische gevangenissen heeft ernstige gevolgen. Het leidt tot verhoogde agressie, fysiek geweld onder gedetineerden, beperkte activiteiten voor gevangenen, veiligheidsproblemen en verhoogde stress en geestelijke gezondheidsproblemen. Deze problemen zijn zo ernstig dat gevangenispersoneel in staking is gegaan om betere arbeidsomstandigheden te eisen. Zonder effectieve oplossingen zullen deze problemen aanhouden en een groot aantal mensen blijven beïnvloeden.

Tijdelijke maatregelen, blijvende problemen
De maatregelen die de Belgische regering heeft genomen, zoals het heropenen van oude gevangenissen en het bouwen van nieuwe detentiehuizen, worden gezien als tijdelijke oplossingen die de onderliggende oorzaken niet aanpakken. Hoewel ze op korte termijn verlichting bieden, falen ze in het aanpakken van problemen zoals kortere straffen en een gebrek aan alternatieve strafmogelijkheden. Vertragingen en personeelstekorten hebben de inspanningen om de gevangeniscapaciteit te vergroten en de omstandigheden te verbeteren verder belemmerd, wat resulteert in aanhoudende overbevolking en slechte leefomstandigheden.

Een duurzame oplossing
Om overbevolking aan te pakken en de omstandigheden in Belgische gevangenissen te verbeteren, hebben we een alomvattende en duurzame aanpak nodig. In plaats van alleen te vertrouwen op straffen en regelgeving, moeten we ons richten op rehabilitatie, re-integratie en het aanpakken van de onderliggende oorzaken van crimineel gedrag.

  1. Alternatieve straffen en rehabilitatie:
    Het implementeren van alternatieve strafmogelijkheden, zoals taakstraffen en rehabilitatieprogramma's, kan de afhankelijkheid van korte gevangenisstraffen verminderen. Door gedetineerden onderwijs, beroepstraining en geestelijke gezondheidszorg te bieden, kunnen we hen uitrusten met de nodige vaardigheden voor een succesvolle re-integratie in de samenleving.
  2. Aanpak van sociale en economische factoren:
    Het is cruciaal om de onderliggende sociale en economische factoren aan te pakken die bijdragen aan crimineel gedrag. Dit kan worden bereikt door initiatieven ter vermindering van armoede, toegang tot onderwijs en werkgelegenheid, en programma's voor behandeling van verslaving. Door deze onderliggende oorzaken aan te pakken, kunnen we de kans op crimineel gedrag verminderen.
  3. Samenwerking en technologie:
    Samenwerking tussen overheidsfunctionarissen, beleidsmakers, gevangenispersoneel en gemeenschapsorganisaties is essentieel bij het ontwikkelen en implementeren van alternatieve oplossingen. Technologie kan een cruciale rol spelen bij het ondersteunen van rehabilitatie-inspanningen, het bieden van counseling op afstand en het monitoren van voortgang. Het kan ook communicatie en samenwerking tussen belanghebbenden vergemakkelijken, waardoor een gecoördineerde aanpak wordt gegarandeerd.


De overbevolking en slechte omstandigheden in Belgische gevangenissen vragen om een duurzame oplossing die de onderliggende oorzaken van het probleem aanpakt. Door onze focus te verleggen naar rehabilitatie, re-integratie en het aanpakken van sociale en economische factoren, kunnen we een gevangenissysteem creëren dat positieve gedragsverandering bevordert, recidive vermindert en bijdraagt aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving. Samenwerking en het gebruik van technologie zijn essentieel bij de implementatie van deze aanpak. Laten we samenwerken om betekenisvolle verandering te brengen in het Belgische gevangenissysteem.