logo-skiftec-white
Banner over skiftec

KLAAR VOOR POSITIEVE VERANDERING?

DE ZIN VAN GEDRAGSVERANDERING

Jobhoppen, geavanceerde veiligheidsprotocollen, nieuwe software of verzuim. Het is slechts een greep uit de uitdagingen waarmee organisaties dagelijks geconfronteerd worden. Loopt dat niet altijd vlot? Vergeet dan de mens niet in je verhaal.

Vaak schuilt er heel wat menselijk gedrag onder een vraagstuk. Skiftec begeleidt je bij de nodige gedragsverandering op een positieve manier. Door mensen mee te nemen in het veranderproces laten we hen bewust kiezen voor ander gedrag. Het resultaat? Minimale weerstand met een maximaal en duurzaam resultaat. Lees hieronder meer over onze aanpak.

INNOVATIE ALS DRIJFVEER

Skiftec ligt op het kruispunt tussen psychologie en technologie. Onze gedragsexperten faciliteren het veranderproces en slaan de brug met softwareontwikkeling. Zo bouwen we efficiënte, meetbare en schaalbare interventies met duurzame gedragsverandering als gevolg.

ETHIEK ALS KOMPAS

Onze gedragsexperten zijn psychologen van opleiding waardoor we de ethische principes strikt kunnen naleven. Zowel in interactie met mensen als in de omgang met data garandeert Skiftec een veilige en integere aanpak.

WETENSCHAP ALS BASIS

Psychologen zijn expert in het begrijpen en beïnvloeden van menselijk gedrag. De werkmethode van Skiftec baseert zich dan ook op wetenschappelijk onderbouwde modellen over gedragsverandering en laat zich inspireren door voorgaande studies om diagnoses te stellen en interventies te ontwikkelen.

3 STAPPEN

OPSPOREN

In een eerste fase sporen we op welk gedrag er schuilgaat onder jouw vraagstuk. We maken een overzicht van de betrokken partijen en geven inzicht in de impact van het probleem.

BEGRIJPEN

In een tweede fase volgt een grondige analyse van het gedrag dat aan de basis ligt van de actuele situatie. Waarom doet het gedrag zich voor? Wat houdt het in stand? En wat is er nodig om het te veranderen?

AANPAKKEN

In een derde fase bouwen we een strategie om over te gaan tot actie. De haalbaarheid en return on investment voor jouw organisatie staan hierbij centraal.

Bij Skiftec zijn we trots op ons team. Deze diverse groep heeft achtergronden in klinische psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, human resources, grafische vormgeving en software development. Samen dragen we onze missie uit: positieve en duurzame gedragsverandering teweeg brengen.
groepsfoto